Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1318

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podtytuł: oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Unii Europejskiej, Stanisława Rybickiego i Miłej oraz fragmentów miasta Skierniewice położonych w rejonie ul. S. Domarasiewicza, ul. Warszawskiej, ul. Św. M. Kolbe i rzeki Rawki oraz przy ulicy Starbacicha

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia i uchwały o przystąpieniu do zmiany planu.