Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1328

Ogłoszenie o wynikach naboru

Podtytuł: na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku: INSPEKTOR w Biurze Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

Prezydent Miasta Skierniewice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Skierniewice do zatrudnienia na stanowisku :

 

INSPEKTOR

w Biurze Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji

 

wybrane zostały następujące osoby:

- Pani Bogumiła Dąbrowska zamieszkała Skierniewice,

- Pani Edyta Machaj zamieszkała Dąbrowice.

 

Uzasadnienie :

W/w osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku Inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się szerokim zasobem wiedzy teoretycznej a także znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku. Posiadana wiedza merytoryczna oraz dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe pozwolą na właściwe wykonywanie pracy na stanowisku, na które została przeprowadzona procedura naboru.

 

 

 

 Z up. Prezydenta Miasta

 Arkadiusz Binek

 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

Skierniewice, dnia 26.04.2022 r.

 

W załączniku znajduje się treść ogłoszenia.