Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1330

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Podtytuł: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

ogłoszenie dotyczy:

-projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Łabędzkiego i Niecałą,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą Sosnową a Obszarem Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia oraz projety planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.