Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1334

Zarządzenie Nr 79.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice.

W załączeniu treść Zarządzenia Nr 79.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2022 r.