Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1379

Ogłoszenie o wynikach naboru

Podtytuł: na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Skierniewice

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.