Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1389

Zarządzenie Nr 111.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. Poz. 3890)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. następującym trenerom i zawodnikom (dane zanonimizowane):

 

 1. J…………….. – trenerka UKS „VIS” Skierniewice. 500 zł brutto;
 2. B…………….. – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 3. M…………….. – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 4. A…………….. – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 5. A…………….. – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice. 600 zł brutto;
 6. A…………….. – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice. 1 500 zł brutto;
 7. Z…………….. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 8. S…………….. – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 9. B…………….. – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 10. W…………….. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 11. A…………….. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 12. I…………….. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 13. J…………….. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 300 zł brutto.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

W załączniku znajduje się treść zarządzenia.