Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/14

Inspektor Ochrony Danych

 

Prezydent Miasta Skierniewice - Administrator Danych Osobowych

którego siedzibą jest Urząd Miasta Skierniewice,

ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

e-mail: umskier@um.skierniewice.pl, tel. 46 834 51 00

 

wyznaczył

Inspektora Danych Osobowych – Dominika Grześkowiaka

kontakt:

iod@um.skierniewice.pl