Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1418

Uchwała XLIII/49/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach.

W załączeniu treść uchwały.