Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1429

Uchwała XLIII/60/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -fragment miasta Skierniewice obejmujący rejon osiedla „Zadębie”.

W załączeniu treść uchwały.