Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1431

Uchwała XLIII/62/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Szarych Szeregów, Melchiora Wańkowicza, Tadeusza Wagnera, Widok oraz ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W załączeniu treść uchwały wraz z załącznikami.