Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1436

Uchwała XLIII/67/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w związku z przystąpieniem Miasta Skierniewice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W załączeniu treść uchwały.