Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1452

ZARZĄDZENIE NR 238.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 238.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice znaduje się w załączniku