Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1456

ZARZĄDZENIE NR 242.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok.

Zarządzenie nr 242.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice znajduje się w załączniku