Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1466

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej

Podtytuł: o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255 o pow. 2,4572 ha, położonej w obr. 12 przy ul. Feliksów 15 w Skierniewicach.

W załączeniu decyzja.