Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1468

ZARZĄDZENIE Nr 112.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Skierniewice.

w załączeniu treść zarządzenia