Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1482

Zarządzenie Nr 130.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach

W załączeniu: