Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1495

Ogłoszenie o przystąpieniu do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Podtytuł: z dnia 27.06.2022r.

W załączeniu treść ogłoszenia