Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1497

ZARZĄDZENIE NR 134.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Skierniewice na lata 2022 - 2024

Załączniki:

1. Zarządzenie

2. Plan wykorzystania na lata 2022 - 2024