Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1510

Zarządzenie Nr 140.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach

W załączeniu: