Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1516

Zarządzenie Nr 144.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Skierniewice na lata 2022-2026

W załączeniu: