Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1521

ZARZĄDZENIE Nr 145.2022 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2021 rok.

Zarządzenie w załączeniu.