Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1525

Uchwała XLIV/70/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skierniewice wotum zaufania.

W załączeniu treść uchwały.