Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1527

Uchwała XLIV/72/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skierniewice za 2021 rok.

W załączeniu treść uchwały.