Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1532

Uchwała XLIV/77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela.

W załączeniu treść uchwały wraz z załącznikiem.