Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1536

Uchwała XLIV/81/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek 1650/5 o powierzchni 0,1000 ha i 102/4 o powierzchni 0,0111 ha, położonych przy ul. Działkowej w Skierniewicach (obręb 3).

W załączeniu treść uchwały.