Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1539

Uchwała XLIV/84/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033.

W załączeniu treść uchwały.