Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1540

Uchwała XLIV/85/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Miasta Skierniewice.

W załączeniu treść uchwały.