Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1543

Uchwała XLIV/88/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Skierniewice.

W załączeniu treść uchwały.