Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1548

Protokół z XLIII sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 30 maja 2022 roku.

W załączeniu treść Protokołu.