Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1552

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podtytuł: oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

w załączeniu znajdują się:

0. treść ogłoszenia w formacie pdf;

1. uchwały Nr XLIV/76/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika,Aleją Niepodległości i Rawską;

2.uchwały Nr XLIV/77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulic: Jana III Sobieskiego i Joachima Lelewela;

2.2. załącznik do uchwały Nr XLIV/77/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.-rysunek ;

3.uchwały Nr XLIV/78/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: Strykowskiej, Stefana Batorego, 1-go Maja oraz Placu Dąbrowskiego;

4.uchwały Nr XLIV/79/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Wschodnią i Mikołaja Kopernika;

4.4.załącznik do uchwały Nr XLIV/79/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.-rysunek;