Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1553

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - II edycja

Podtytuł: oraz rozpoczęciu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

w załączeniu znajdują się:

1. treść ogłoszenia w formacie pdf;

2.Uchwała Nr XLIV/92/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - II edycja;

3. załącznik do Uchwały Nr XLIV/92/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 czerwca 2022r.-rysunek.