Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1554

ogłoszenie o wyłożeniu

Podtytuł: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w załączeniu treść: