Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1580

Lista projektów zgłoszonych do skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

 Poznaliśmy ostateczną listę projektów zgłoszonych do skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023! Zespół powołany przez prezydenta do ostatniej chwili pracowała nad wnioskami, by przedstawić swoje ostateczne ustalenia.

Przypomnijmy, że do 17 czerwca br.  skierniewiczanie przesyłali propozycje projektów do kolejnej odsłony budżetu partypacyjnego. Łącznie wpłynęło 37 wniosków.  Wszystkie zostały szczegółowo zbadane przez Zespół ds Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek kultury i sportu.

Po szczegółowej analizie przesłanych propozycji, pozytywnie zaopiniowano aż 32  projekty. 14 z nich znalazło się na liście projektów ogólnomiejskich, zaś kolejne 18 powalczy o głosy w poszczególnych regionach (4 w Rejonie I,  6 w Rejonie II, 5 w Rejonie III, 3 w Rejonie IV). 5 projektów Zespół zakwalifikował jako niemożliwe do zrealizowania. Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wniosków zaopiniowanych negatywnie znajdują się w załącznikach poniżej.

Przypominamy, głosowanie odbędzie się w dniach 5 – 16 września 2022 r., a jego wyniki powinniśmy poznać do 23 września. Teraz przed wnioskodawcami czas, aby swoje propozycje rozpromować wśród mieszkańców. Szczegółowe informacje jak i gdzie głosować opublikujemy na naszej stronie już niebawem.