Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/16

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 listopada 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów
w Urzędzie Miasta Skierniewice

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 861 ze zm.), ustala się następujące zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice:

 

 1. W Urzędzie Miasta Skierniewice ogranicza się bezpośrednią obsługę Interesantów do spraw niecierpiących zwłoki i koniecznych do obsługi stacjonarnej, zalecając korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia wszystkich spraw możliwych do realizacji bez osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu. 
 2. Podczas wizyty w Urzędzie Miasta obowiązuje:
 1. Zaleca się przebywanie przy stanowiskach obsługi tylko tych osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy.
 2. Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów).
 3. Na terenie Urzędu Miasta wraz z umówionym Interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko w przypadku gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy.
 4. Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie.
 5. Zawiesza się bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta Skierniewice.

 

Opłaty i należności mogą być bezpośrednio regulowane w kasie Urzędu Miasta, jednakże ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną (numery rachunków są dostępne w BIP, zakładka: konta bankowe).

 

Godziny pracy Urzędu: 8.00 –16.00

 

Zalecane formy kontaktu Interesantów z Urzędem Miasta Skierniewice:

 1. kontakt korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
 2. kontakt z Biurem Obsługi Interesanta tel. 46 834-51-66
 3. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (epuap.gov.pl)
 4. kontakt telefoniczny lub e-mail z poszczególnymi wydziałami/referatami Urzędu Miasta (numery telefonów i adresy e-mail do wydziałów/referatów są dostępne na stronie internetowej Ratusza).

 

Wszystkich Mieszkańców proszę o rozwagę i ograniczenie wizyt w Urzędzie.

 

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Jażdżyk