Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1636

Wykonanie budżetu za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok znajduje się w załączniku