Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1642

Uchwała XLV/97/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/2 o powierzchni 0,0352 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Skierniewicach (obręb 17).

W załączeniu treść uchwały.