Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1643

Uchwała XLV/98/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 1066/1 o powierzchni 0,0194 ha, 1066/2 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/3 o powierzchni 0,0207 ha, 1066/4 o powierzchni 0,0201 ha, 1066/5 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w obrębie 7, przy ul. Młynarskiej w Skierniewicach.

W załączeniu treść uchwały.