Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1646

Uchwała XLV/101/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Podtytuł: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Aleją Macieja Rataja, Wiaduktem oraz terenem kolejowym.

W załączeniu treść uchwały.