Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1669

Zarządzenie Nr 197.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach

Treść zarządzenia w załączeniu