Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1676

Zarządzenie Nr 206.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 2 września 2022 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach

 

Treść zarządzenia w załączeniu