Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1707

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Podtytuł: w 2022r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych znajduje się w załączniku.