Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1711

Uchwała III.108.2022 w sprawie opinii dot. spr. z wykonania budżetu za 2021 rok

opinia znajduje się w załączniku