Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1729

Uchwała XLVI/123/2022 z dnia 22 września 2022 roku.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną, uchwalonego uchwałą Nr XXV/96/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r.

W załączeniu treść uchwały.