Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1737

200. FRAGMENT MIASTA SKIERNIEWICE POŁOŻONY PRZY ULICY MAKOWSKIEJ

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLII/33/2022 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 30 marca 2022 r.