Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1741

204. FRAGMENT MIASTA SKIERNIEWICE POŁOŻONY POMIĘDZY ULICAMI Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLIII/61/2022 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 30 maja 2022 r.