Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1809

Uchwała XLVIII/143/2022 z dnia 27 października 2022 roku.

Podtytuł: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: mjr Henryka Sucharskiego, Łowickiej i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W załączeniu treść uchwały.