Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1829

Ogłoszenie o naborze

Podtytuł: do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2023 roku

W załączeniu: