Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1832

Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Podtytuł: ul. Sobieskiego 83

W załączeniu:

1) Informacja ozmianie w instalacji przy ul. Sobieskiego 83.

2) Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przy ul. Sobieskiego83.