Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1922

Zarządzenie Nr 178.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2022 rok

Zarządzenie Nr 178.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice znajduje się w załączeniu