Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1964

Uchwała L/155/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Mszczonowską, Pomologiczną, S. Rybickiego, J. Sobieskiego i H. Sienkiewicza.

W załączeniu treść uchwały.